Regulamin promocji: „Kupuj produkty SOPRO, a za symboliczny 1 zł otrzymasz szalik kibica”

Regulamin promocji: „Kupuj produkty SOPRO, a za symboliczny 1 zł otrzymasz szalik kibica”

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Kupuj produkty SOPRO, a za symboliczny 1 zł otrzymasz szalik kibica” (dalej ,,Promocja”) jest KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 – 716) przy ul. Bartyckiej 114, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000106056, NIP: 8441809717, REGON: 790315559, kapitał zakładowy 3.500.00,00 PLN („Organizator”).
2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.kim24.pl/ (,,Sklep internetowy”).
3. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 11 stycznia 2020 roku do wyczerpania zapasów szalików kibica.
4. Promocja przeznaczona jest dla klientów, którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią za pośrednictwem Sklepu internetowego, co najmniej jeden produkt firmy SOPRO, dokonując jednocześnie wyboru zakupu szalika kibica i uiszczając dodatkową opłatę w wysokości 1 zł brutto, a także zaakceptują niniejszy regulamin.
5. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
6. Z uwagi na ograniczoną ilość szalików kibica o możliwości ich zakupu oraz wysyłce decyduje kolejność spełnienia warunków Promocji, opisanych w ust. 4 niniejszego regulaminu.
7. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.
8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają, ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
9. Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://sklep.kim24.pl/ regulamin-Sopro.
12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej https://sklep.kim24.pl/.

Przejdź do strony z produktami Sopro >>

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium