Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jak złożyć reklamację?

 1. Kupującemu, który jest konsumentem i nabywa Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Zgłoszenie reklamacji Towaru powinno zostać przesłane na adres: kontakt@sklep.kim24.pl lub na adres pocztowy: KIM Sp. z o.o., ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa, lub złożone osobiście w jednym z salonów prowadzonych przez Sprzedającego.
 3. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji. Czas rozpoznania reklamacji liczony będzie od daty otrzymania reklamacji w formie pisemnej lub wersji elektronicznej zawierającej podpis elektroniczny lub skan podpisu.
 4. Wzór formularza reklamacji dostępny jest tutaj. Należy go wydrukować, uzupełnić, podpisać i zeskanowany dokument wysłać na adres e-mail: kontakt@sklep.kim24.pl, lub wysłać pocztą na adres: KIM Sp. z o.o., ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa.
 5. Reklamacja Towaru rozpatrzona zostanie w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedającego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Towaru Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie, drogą mailową lub telefonicznie.

Jak skutecznie odstąpić od umowy?

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, przesyłając do Sprzedającego odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedającego - przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@sklep.kim24.pl lub na adres pocztowy: KIM Sp. z o.o., ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa. Wzór prawidłowego oświadczenia dostępny jest tutaj.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy – wraz z oświadczeniem, Kupujący winien przesłać informację o aktualnym numerze rachunku bankowego, na który Sprzedający dokona zwrotu należności.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie na własny koszt, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu sprawnej realizacji zwrotu zamówienia, wymagany jest o wcześniejszy kontakt ze sklepem, przed wysłaniem/dostarczeniem zwracanych produktów.
 4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty za Towar, otrzymanej od Kupującego, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot zapłaty następuje najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego zwrotu Towaru.
 6. Konsumentowi, stosownie do art. 38 pkt 3 ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz.963) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta oraz innych przypadkach wskazanych w ustawie ustawa o prawach konsumenta.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium